Privacy policy

Version 2.0 - 20.10.2017

1. Intro
Last Call AS (“LastCall” “Vi”)  lagrer data om deg som bruker av primært tre årsaker: (1)Kunne presentere mest mulig relevant innhold for deg, (2) personifisere opplevelsen din av tjenesten og (3) transaksjonshistorikk. I tillegg lagrer vi akkumulert anonym bruksdata for statistisk analyse. Vi går så langt som mulig for å anonymisere den dataen vi lagrer. For eksempel trenger vi ikke vite hvem som ser detaljer om et show, men vi må vite hvem som har kjøpt en billett og hvem den tilhører.

2. Datakontroller.
Datakontrolleren bestemmer hvordan personlig data samles og behandles for alle tjenester LastCall tilbyr. Last Call AS er datakontroller for all informasjon som samles om brukeren eller som brukeren selv oppgir til LastCall.

Kontaktinformasjon til datakontrolleren:
Last Call AS
Sørligata 10A, 0577 Oslo
Email: contact@lastcall.no

3. Datainnsamling og bruk

3.1 Hva vi lagrer og prosesserer

3.1a Profilinformasjon
Vi lagrer profilinformasjon som for eksempel navn, profilbilde og e-post. Vi gjør dette for å kunne personifisere brukeropplevelsen i appen og for å kunne kommunisere med deg. Blant annet sender vi en kvittering på e-post når du kjøper og booker en billett.
3.1b Innloggingsinformasjon
Vi lagrer ingen passord når du oppretter konto, men vi spør Facebook eller Google om du er den du sier du er. Alt vi får tilbake er en godkjenning og du får en bruker-id hos oss. Merk at dersom du velger å fortsette uten å opprette bruker vil du kunne bruke appen som vanlig frem til du skal gjennomføre et kjøp. Vi må koble billetten til brukeren din slik at du skal kunne hente den frem igjen når du har behov.
3.1c Preferanser og innstillinger
Når du endrer dine preferanser som for eksempel hvilke kategorier du er interessert i blir dette lagret. Vi vil sende deg notifikasjoner basert på dine preferanser og innstillinger uten å informere innholdsleverandører (konsertarrangører, scener, kinoer osv.).
3.1c Lokasjon
Vi bruker din posisjon for å vise og notifisere deg om innhold som er relevant for deg. Der hvor posisjonen må lagres vil du ha muligheten til å velge å ikke dele lokasjonsdata på bekostning av tjenestens kvalitet.

3.2 Hvor lenge lagrer vi data
Som hovedregel lagrer vi din personlige data i inntil tre år etter din siste innlogging. Det vil si at kontoer som har vært inaktive i mer enn tre år vil deaktiveres og personlig data knyttet til kontoen vil slettes eller i noen tilfeller anonymiseres.
Dokumenter knyttet til finansielle transaksjoner og kjøp vil lagres i inntil 10 år eller så lenge som vi er plikte i henhold til gjeldende regelverk. Personlig data vil i så stor grad det lar seg gjøre anonymiseres på denne type dokumentasjon.

3.3 Hvordan vi samler informasjon
Vi samler anonym bruksdata ved egenrapportering fra vår app til våre måleverktøy.Profilinformasjon, preferanser og innstillinger oppgis av brukeren, men vi kan forhåndsutfylle informasjon via google eller facebook dersom brukern tillater dette. Brukeren kan til enhver tid endre eller fjerne informasjon som er lagret.

4. Deling med tredjepart
Vi selger eller leier aldri din personlige data til tredjepart for bruk til markedsføring.
LastCall kan dele dine personlige data med tredjepart dersom dette vil bidra til å øke verdien av tjenesten for deg som bruker. Informasjon vil kun deles etter samtykke fra brukeren.
Vi kan dele informasjonen når det er påkrevd av myndighetene eller fordi vi er juridisk forpliktet.
Vi kan dele akkumulert data med tredjepart hvor brukeren er anonymisert, hvor segmenter og trender er viktige for å; forbedre anbefaling og brukeropplevelse, utvikling av tjenesten, statistikk, forskning og analyse.

5. Juridisk grunnlag for datainnsamling
Som hovedregel lagrer vi ingen personlig data om deg uten ditt samtykke. Ved å registrere deg som bruker hos LastCall tolker vi dette som et samtykke.
Som oftest prosesserer vi din personlige data når vi skal behandle en transaksjon eller en kontrakt med deg som bruker. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kjøp av billetter via LastCall appen. For noen tilfeller er vi lovpålagt å lagre informasjon som for eksempel for transaksjonshistorikk.

6. Sikkerhet
LastCall tar sikkerhet og personvern svært seriøst. Vi har gjennomført fysiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre tap, tyveri og uautorisert tilgang til data som er lagret eller prosessert av LastCall.
Datasikkerhet er en av våre høyeste prioriteringer og vi benytter oss av teknologi og tjenester med beviselig god historikk knyttet til datasikkerhet.
Tilgangen til data er begrenset til de personene som har en rolle hos LastCall som tilsier at de har behov for innsikt. Tilgangen følger rolle og ansvar.

7. Dine rettigheter
Du har rett til å be om å få personlige data slettet når som helst. Dersom du ønsker dette vil vi slette all personlig data med mindre vi har andre juridiske forpliktelser som krever at vi tar vare på informasjonen. Vi vil ta vare på anonymisert data som ikke kan knyttes til din person eller konto dersom vi finner det nødvendig.

Dine rettigheter:
a. Få informasjon om hvilken personlig data LastCall har lagret om deg
b. Oppdatere den lagrede informasjonen for å rette eventuelle feil
c. Fjerne eller be om at uønsket data fjernes
d. Slutte å motta informasjon fra oss for eksempel via nyhetsbrev eller notifikasjoner. Merk at grunnleggende endringer i tjenesten som du må være klar over eller samtykke til, vil fortsatt kommuniseres til deg
e. Trekke ditt samtykke til at LastCall videreformidler din informasjon til tredjepart dersom du har samtykket til dette
f. Henvende deg til LastCall for å få et uttrekk av personlig informasjon vi har lagret om deg

Behandlingstid på henvendelser vedrørende punktene over kan variere og vi oppfordrer til å beskrive og begrunne henvendelser tydelig for å gjøre håndteringen enklere.

Kontakt LastCall via kontaktinformasjonen øverst i dokumentet for generelle henvendelser og deleteme@lastcall.no dersom du ønsker at vi sletter din bruker.

Dersom du mener at vår lagring og behandling av personlige data bryter med regelverket for databehandling og personvern kan du levere en klage til din lokale ansvarlige myndighet. I Norge er dette Datatilsynet.

8. Endringer av privacy policy
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på vår privacy policy ved behov. Siste versjon vil til enhver tid være den gjeldende versjonen og den versjonen begge parter skal forholde seg til. Det er brukerens ansvar å ha en god forståelse av siste privacy policy og ved å fortsette å bruke tjenesten godtar du som bruker eventuelle nye endringer. Ved endringer som krever samtykke vil LastCall gi brukeren beskjed om dette.